Webdesign / Webdizajn

Webdesign

Webdesign / Webdizajn - našou hlavnou službou je vývoj a správa webových stránok, internetových obchodov, portálov atď.

Vývoj a správa webových stránok

V dnešnej dobe je dostupnosť na internete jednoducho nevyhnutná pre každého (od živnostníkov cez organizácie až po veľké firmy). Webová prezentácia je tá najlacnejšia (v pomere investícia-návratnosť), najefektívnejšia a najvýnosnejšia forma propagácie zo všetkých médií!


NAŠE PRÁCE:

Všetky naše práce dodržiavajú a spľňajú najmodernejšie webové štandardy (HTML5, CSS3, XHTML, W3C, PHP5 atď.).

Našimi hlavnými kritériami pri vývoji webových projektov/prezentácií sú nasledovné: profesionalita, prístupnosť, použiteľnosť, prehľadnosť, ľahká orientácia, logická štruktúra, kreatívne a jedinečné riešenia, nadštandardná kvalita, vysoká návštevnosť, bezchybný (validný) zdrojový kód a mnoho ďalších.

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE:

Internetové obchody
 • CROSS-BROWSER COMPATIBILITY - zaručenie kompatibility so všetkými aktuálnymi prehliadačmi. Správne zobrazovanie vo všetkých (aj v starších verziách) štandardných a majoritných prehliadavačoch web stránok (Internet Explorer, Firefox/Mozilla, Opera, Google Chrome atď.).
 • RESPONSIVE WEB DESIGN (RWD) - automatické prispôsobenie obsahu na rôznych zariadeniach (PC, tablet, mobil) a správne zobrazovanie pri rôznych rozlíšeniach.
 • SEO OPTIMALIZATION - optimalizácia pre vyhľadávače (popis pozri nižšie).

Samozrejme, z našej ponuky nechýba ani vyhotovenie náročnejších a zložitejších projektov, aké sú:

 • KOMPLETNÉ INTERNETOVÉ OBCHODY (e-shop)
 • PORTÁLOVÉ RIEŠENIA (online časopisy, inzertné portály atď.)
 • CMS SYSTÉMY (content management system - redakčné systémy) systémy na správu obsahu webovej stránky. Umožňujú (cez webové rozhranie) jednoduché publikovanie a spravovanie obsahu web stránky pre každého, t. j. bez nutnosti znalosti programovacieho jazyka.

POSTUP:

E-shop, cms systémy

 1. KONZULTÁCIA - preverenie požiadaviek.
 2. ANALÝZA - zisťovanie firemnej identity (ak je už vyhotovená), použitie farby, logotyp, jednotný imidž spločnosti atď., analýza konkurencie, pomoc pri voľbe správnej domény (názov/adresa stránky), vypracovanie cenovej ponuky.
 3. VYHOTOVENIE NÁHĽADU/NÁHĽADOV podľa požiadaviek klienta.
 4. COPYWRITING - vybudovanie textového obsahu, kompletizácia všetkých podkladov (fotky, texty, rôzne digitálne materiály).
 5. FINALIZÁCIA - kompletná korektúra, preklady, testovanie na rôznych platformoch a na štandardných vyhľadávačoch pri rozličných rozlíšeniach.
 6. SPUSTENIE STRÁNKY

Hore

Redesign

Re-design / Re-dizajn - prestavba existujúcich, avšak už zastaralých webových stránok.

Redesign

REDESIGN:

Ponúkame Vám kompletné prerobenie/modernizáciu Vašej už existujúcej (avšak nefunkčnej, neprehľadnej, nenavštevovanej, zastaralej) www stránky.


Hore

Grafické služby, DTP

Kompletné grafické služby (DTP - Desktop Publishing).

Grafické služby, DTP

CORPORATE IDENTITY:

Vyhotovenie online alebo offline tzv. "Corporate Identity" materiálov - materiály jednotnej firemnej identity, ako sú napr. logá, banery, vizitky, plagáty, bilboardy, obaly kníh, rôzne tlačoviny a ďalšie online či offline reklamné materiály.


Hore

Programovanie

Naprogramujeme Vám hocijaké jedinečné a individuálne riešenie.

Programovanie

DEVELOPING:

Vývoj internetových aplikácií a modulov (diskusné fóra, kontaktné/rezervačné formuláre, rôzne databázy, aplikácie pre realitné agentúry atď.).


Hore

SEO optimalizácia

Search Engine Optimalization (SEO) - optimalizácia pre vyhľadávače.

SEO optimalizácia

PAGERANK:

Hlavným účelom SEO optimalizácie je dosahovanie vyšších pozícií (pagerank) vo výsledkoch vyhľadávania (napr. v Google) a zároveň privedenie viacerých náštevníkov a hlavne potenciálnych zákazníkov. Správna SEO optimalizácia zvyšuje efektivitu komunikácie Vašej stránky s vyhľadávačmi.

SEO optimalizácia je zložitý, ťažko prehľadný a časovo náročný dlhodobý proces, zahŕňa špeciálne technológie (linkbuilding - vybudovanie spätných odkazov, rozsiahle analýzy, manipulácie s kľúčovými slovami atď.).

SEO

OPTIMALIZÁCIA:

SEO optimalizácia sa delí na dve časti, na on-page a na off-page optimalizáciu.

On-page optimalizácia znamená úpravu/optimalizáciu (pridanie správnych/relevantných kľúčových slov) webovej stránky (každá nami spravená stránka zahŕňa túto službu), a off-page optimalizácia (ktorá je už doplnková služba) zahŕňa link-building, analýzy a ďalšie špeciálne technológie.


Hore

Online marketing

Online marketing

PPC REKLAMA

PPC (PPC - pay per click), cielená reklama.

Vytvorenie a správa PPC kampaní (GOOGLE AdWords, ETARGET). Návratnosť a efektivita je garantovaná. PPC reklama je najefektívnejšia forma online reklamy. Buďte okamžite viditeľný na Google!

Social marketing

SOCIAL MARKETING

Social marketing - reklama na sociálnych sieťach

Tvorba a správa firemných Facebook stránok, vybudovanie reklamných kampaní na sociálnych médiách (Facebook, Twitter, Google+).


Hore

Copywriting

Copywriting - tvorba textového obsahu

Copywriting

DIZAJN ZAUJME, TEXT PREDÁVA

Pekný grafický vzhľad zaujme, avšak Vaše produkty (tovary či služby) bude predávať iba správne zvolený a dobre napísaný textový obsah stránky.

TVORBA TEXTOVÉHO OBSAHU

Textový obsah stránky by mal získať pozornosť náštevníkov a mal by byť pútavý, lákavý a zároveň výstižný.

VOĽBA KĽÚČOVÝCH SLOV

Je veľmi dôležité, aby každá stránka obsahovala správny počet cielene využívaných a adekvátnych kľúčových slov, ktoré zvyšujú návštevnosť a predaj Vašich výrobkov alebo služieb.


Hore

Korektúry, preklady

Korektúry

KOREKTÚRY

Nesprávna štylizácia, gramatické chyby sú, bohužiaľ, čoraz častejším javom na slovenskom internete.

Textový obsah obsahujúci gramatické chyby je pre prezentáciu na profesionálnej úrovni neprípustný.

Môže mať negatívny vplyv na dôveru zákazníkov vo Vašu firmu. Každá naša služba zahŕňa kompletnú, profesionálnu jazykovú korektúru.

Preklady

PREKLADY

Urobíme Vám kompletný preklad Vašej webovej stránky z-do anglického, nemeckého, českého, maďarského jazyka.


Hore

Webhosting, registrácia domén

Webhosting

WEBHOSTING

Z našej ponuky nemôže chýbať ani zriadenie a voľba vhodného WEBHOSTINGU pre Vašu webovú prezentáciu.

Každá webová stránka na internete musí byť nepretržite dostupná (24 hodín denne) a musí byť niekde fyzicky umiestnená. Túto službu nazývame WEBHOSTING-om, t. j. prenájmom určitej diskovej kvóty (spolu s príslušnými službami, ako napr. e-mailová adresa, databáza atď.) na špeciálnych počítačoch/serveroch, ktoré sú nepretržite pripojené na internet cez vysokorýchlostné siete.

Registrácia domén

REGISTRÁCIA DOMÉN

Pomôžeme Vám pri správnej voľbe domény (názov/adresa webovej stránky), najvhodnejšej pre Váš projekt.

CENNÍK

 • Webhosting - balík Minimum
 • disková kvóta: 2000MB pre www stránky, 2000MB pre e-mailové schránky
 • Cena: 29 Eur s DPH/rok
 • Webhosting - balík Optimum
 • disková kvóta: 2000MB pre www stránky, 2000MB pre e-mailové schránky, MySQL databáza (7000MB)
 • Cena: 52 Eur s DPH/rok
 • Registrácia domény s .sk koncovkou (http://www.hocico.sk, hocico@hocico.sk)
 • Cena: 13,35 Eur s DPH/rok
 • Registrácia domény s .eu koncovkou (http://www.hocico.eu, hocico@hocico.eu)
 • Cena: 2,40 Eur s DPH/rok

Hore